Kvarc

kvarckvarc

Kvarc (quartz) je jedan od najrasprostranjenijih minerala na svetu. On se nalazi svuda oko nas. Ljudi prihvataju neke substance kao što su prašina i razne druge čestice kao svakodnevne pojave, a ono čega nisu svestni je da upravo kvarc čini najveći procenat tih supstanci. Jedan deo kvarca je takvog kvaliteta da se može nazvati drago kamenje i koristi se u zlatarstvu.

U muzejima se nalaze razni komadi nakita sa kvarcom koji su krasili egipćane i rimljane hiljadama godina unazad. Sve kategorije kvarca mogu se podeliti u tri velike grupe:

drago kamenje koje čini jedan veliki kristal;

drago kamenje koje čini više manjih kristala (mikrokristali);

drago kamenje koje čini veliki broj sitnih kristala, mnogo manji od mikrokristala (kriptokristali, crypto=skriven na grčkom).

Drago kamenje koje pripada trećoj grupi se u minerologiji i geomologiji zove kalcedoni (chalcedony). Znači kalcedoni je kvarc sastavljen od kriptokristala, mada u praksi ljudi često i ovu treću kategoriju nazivaju kvarcom i ako to u geomologiji nije adekvatan naziv. Kvarc i kalcidoni čini 27 kategorija koje se smatraju dragim kamenjem i koje se koriste u zlatarstvu. Najpoznatiji i najvredniji kvarc a istovremeno i najpoznatiji ljubičasti dragi kamen je ametist. Odmah iza ametista nalaze se citrin, ametrin, oniks i roze kvarc. Citrin spada u najpopularnije žuto drago kamenje. Ametrin sa svojim dvobojnim izgledom predstavlja jedanu od najfascinantnijih prirodnih tvorevina. Crno-beli kamen oniks je popularan u zlatarstvu zbog mogućnosti izrade predivnih kamea dok je roze kvarc sa svojom nežnom bojom favorit mnogih dama. Kvarc-kalcedoni grupu čini još manje poznato drago kamenje: praseolite, gorski kristal (rock crystal), kvarc (sagenitic quartz), zvezda kvarc (star quartz), mačije oko kvarc (cat’s-eye quartz), dim kvarc (smoky quartz), sokolovo oko kvarc (hawk’s-eye quartz), tigrovo oko kvarc ( tigers’-eye quartz), kvarcit (quartzite), aventurin (aventurine), ahat ( agate), bloodstone, karneol (carnelian), chrysocola-in-chalcedony, krizopras (chrysoprase), dendritik ahat (dendritic agate), vatreni ahat (fire agate),  iris agate, jaspis (jasper), mos ahat (moss agate), sard (sard) i sardoniks (sardonyx). Iako svi ovi pripadnici kvarca izgledaju veoma različito oni su sačinjeni od iste hemijske kompozicije i kristalne strukture.

Autor teksta: Andreja Andrejević