Pet zanimljivih stvari koje niste znali o burmama

Znate li zašto je burma okruglog oblika? Na kojoj ruci se ona nosi? Zašto baš na domalom prstu? Kada su muškarci počeli da nose burme? Od kojih materijala su se izrađivale burme kroz istoriju?

Krug kao simbol neprolazne ljubavi

Još su stari Egipćani krug povezivali sa večnošću jer nema ni početak ni kraj. Tako je i postao simbol posvećenosti, predanosti i neprolazne ljubavi.  U početku su znak neraskidivog zajedništva bile narukvice i lanci, da bi kasnije tu ulogu preuzeo prsten. Smatra se da je čin prstenovanja star gotovo 5000 godina.

Zašto baš domali prst

Egipćani i stari Rimljani su verovali da kroz domali prst leve ruke prolazi tzv. vena ljubavi „vena amoris“ koja kreće iz samog srca.  Po tom tumačenju domali prst je bio idealno mesto za nošenje burmi. Nauka je osporila ovo verovanje, ali običaj da se burma nosi na ovom prstu je ostao.

Osim toga neki se pozivaju i na  kinesko učenje, po kome domali prsti simbolizuju supružnike, pa se tim objašnjava nošenje burme na domalom prstu.

Leva ili desna ruka

Sve zavisi od kulture kojoj mladenci pripadaju. Po jednoj interpretaciji mladoženja, koji stoji licem u lice sa mladom, svojom desnom rukom dodiruje njenu levu. Budući da su nekad samo žene nosile burme, ovaj običaj se zadržao do današnjih dana.

Druga interpretacija ima daleko praktičniju dimenziju. Naime, budući da je većina ljudi desnoruka, zlato od kog su mahom burme izrađene, ređe se oštećuje na levoj ruci.

Kod mnogih pravoslavnih naroda postoji običaj da se burma nosi na desnoj ruci.

Pronašli smo i objašnjenje koje kaže da da svakom čoveku na levom ramenu stoji đavo, a na desnom anđeo, te otuda važi da se leva strana uvek vezuje za nešto loše, slabo, mračno, nepovoljno. S druge strane, desno znači spremnost, okretnost, oštroumnost, pa se i burma nosi na „boljoj“, desnoj strani. Zanimljivo obrazloženje postoji i na sajtu Svetosavlje.

Kad su muškarci počeli da nose burme

Burme su nekada nosile isključivo žene. Često se nailazi na podatak da je na čin razmene burmi  puno uticala američka juvelirska industrija od kraja 19. veka. Nakon Velike depresije, razmena burmi  postala je uobičajen čin na više od 80% venčanja naspram svega 15% pre krize.

Materijali od kojih su burme izrađivane

Prvi materijali nisu bili dugog veka, pa su u početku burme bile pletene od trske i drugih trava. Izrađivane su i od kože, kostiju i slonove kosti. Vrednost materijala je ukazivala na materijano stanje mladoženje.

Danas se burme osim od žutog zlata, često izrađuju i  od belog ili roze zlata. Nije redak ni slučaj da se mladenci odluče za srebro ili neke druge netipične modele prstenja kojim žele da označe početak svog bračnog života.

Pogledajte kakve burme mi danas imamo u ponudi.