Solitare – jedinstveni simbol večne ljubavi

Bezvremena klasika je epitet koji prati solitare prsten. Istorija ovog prstena vezuje se za simboliku ljubavi i obavezivanja. Običaj da se daruje prsten sa jednim dijamantom ima svoje korene u čistoći, čvrstoći kamena, baš kakva ljubav i treba da bude. Saznaj više “Solitare – jedinstveni simbol večne ljubavi”